Skip to main content

Hva er krystallsyke / BPPV?

Hva er krystallsyke / BPPV?

BPPV - benign paroksysmal posisjonsvertigo - betyr godartet, anfallsvis, stillingsavhengig svimmelhet. De som rammes av dette opplever ofte en plutselig, kraftig svimmelhet når de snur seg i sengen, noe som virkelig ikke stemmer overens med det å ligge i en seng. Grunnen til at enkelte får dette er ukjent, men det oppstår altså forandringer i balanseorganet i det indre øret som gir svimmelhet.

Balanseorganet består av tre bueganger som står vinkelrett på hverandre. Inne i buegangene flyter det væske og når vi snur og vrir på hodet, vil disse bevegelsene registreres i form av bølgebevegelser i buegangene. Det sendes meldinger inn til hjernen om hvilken posisjon hodet til enhver tid står i.

Ved BPPV har det dannet seg små partikler (krystaller?) inne i buegangene. Når vi beveger på hodet vil disse partiklene forflytte seg og skape større bølgebevegelser enn normalt. Slike bølgebevegelser mener man er årsaken til plutselige anfall med svimmelhet. Det kan oppleves på samme måte som når man kjører karusell. Det vanligste er at svimmelheten kommer raskt og varer 10-20 sekunder hver gang man vrir hodet i den triggende retningen. Mange blir redde og noen blir så kvalme at de kaster opp. Tilstanden er ufarlig men den er veldig hemmende for den som rammes.

Behandling krystallsyke / BPPV

Krystallsyke/BPPV kan behandles med Epleys manøver dersom krystallene befinner seg i den bakre buegangen. Epleys manøver er en mobilisering av hodet som gjør at krystallene i det indre øret havner et sted hvor de ikke fortsetter å gi symptomer. Dette er en helt smertefri behandling av krystallsyke, men noen få pasienter opplever altså en sterk kvalme på grunn av svimmelheten.

På klinikken vår opplever vi at de aller fleste kundene har problemer med den bakre buegangen, og den behandler vi enkelt med Epleys manøver, se video lenger ned. Dersom dette oppstår i en av de andre buegangene vil behandlingen vi gjør være ganske lik, men bevegelsene vil utføres i andre bevegelsesplan.

Les mer om behandling av krystallsyke her. 

Ta kontakt med NaprapatTeamet dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen over og vil ha utredning og behandling. Link til klinikkoversikten vår finner du her.

Anita Andersen