Skip to main content

Smerter i nakken og hodepine

Smerter i nakken og hodepine

En av de tilstandene jeg har sett mye av de 15 årene jeg har jobbet som naprapat er nakkesmerter med påfølgende hodepine.

Selv har jeg hatt alt fra låst nakke til spenninghodepine, nakkestivhet og skulderplager som kommer fra nakke. Ubehagelig når det står på, men også en grei erfaring i møte med pasienter så man kan kjenne seg igjen i det de beskriver.

Disse plagene er vanlige og som regel helt ufarlige. Symptomene kan også fortone seg på mange måter. Lokal smerte i nakken, hodepine, kjevespenninger, vondt i skulder, utstråling i arm, lokal stivhet eller alt på en gang. Mye av dette kan gå over ved at kroppen reparerer seg selv, men av og til kan det være greit å få litt hjelp på veien. Vår viktigste jobb som naprapater er da å gjøre en grundig nok undersøkelse til at vi kan sette en riktig diagnose. Er diagnosen riktig vil både behandling og egenøvelser ha betydelig bedre effekt. Kanskje er det noe som skal trenes opp eller kanskje trenger man hjelp til å få myket opp bevegelse i muskler og ledd. I de aller feste tilfellene vil også informasjon rundt problemet ha en beroligende effekt når man forstår hva man selv kan bidra med for å lette på smertene.

To vanlige tilstander vi som naprapater behandler er:

Spenningshodepine

Spenningshodepinen gir ofte et trykk i hodet, som et stramt bånd rundt hodet eller en klo i bakhodet. Hodepinen kan starte med spenninger i nakken for så å bevege seg oppover i hodet. ”Psykisk stress er en vanlig utløsende faktor for spenningshodepine. Men ofte er det ikke mer enn det vi vil kalle helt normalt psykisk stress som fører til hodepine hos de som er disponert for tilstanden. Noen mennesker har lettere for å oppleve smerte enn andre, og mye smerteplager over tid kan føre til at denne tendensen forsterkes. Sannsynligvis kan noe av årsakene forklares ved at de smerteledende nervetrådene er mer følsomme hos noen mennesker” (kilde: NHI.no)

Andre faktorer som disponerer for spenningshodepine er mye skjermbruk eller overdreven bruk av iPad/mobil.
Årsaken til spenningshodepine kan her være overarbeidede muskler der spenningspunkter i nakke- og kjevemuskulatur gir en smerte som stråler opp i hodet. Det kan kjennes i bakhodet, tinning og panne. Mange klager typisk over et trykk i panne og bak øynene.

Behandling her blir å normalisere nakkens bevegelse og jobbe opp spenninger i muskulaturen. Riktige øvelser for å styrke nakken så problemene ikke kommer tilbake bør selvfølgelig også inngå.

Cervikogen hodepine

Dette er en hodepine uten sideveksling der man har klare holdepunkter for at smerten stammer fra benede strukturer eller bløtvev i nakken. Smerten kan utløses av spesielle bevegelser eller stillinger av hodet. Man kan også framprovosere smerten ved å trykke på bakhodet eller øvre del av nakken. Behandlingen av Cervicogen hodepine skiller seg lite fra behandling av spenningshodepine da det i klinikken kan være vanskelig å skille disse to fra hverandre.

Andre vanlige hodepinetyper:

Migrene

Denne hodepineforstyrrelsen kjennetegnes av anfall med oftest ensidig hodepine av pulserende karakter. Samtidig med hodepinen kan man oppleve kvalme, økt lyd- og lysfølsomhet og migrenen kan forverres av fysisk anstrengelse. Noen migrenepasienter har en synsforstyrrelse i sammenheng med hodepinen som kalles aura. Flere kvinner enn menn opplever migrene, årsaken til dette er usikker. Smerten skyldes sannsynligvis en overaktivering av smertenerver i hjernen, hjernehinner og blodkar i hjernen. Diagnosen stilles og medisineres av lege eller nevrolog.

Selv om migrene ikke er en diagnose vi roper høyt at vi behandler opplever likevel mange migrenepasienter at de får mindre anfall etter behandling hos oss. Dette kan skyldes at migreneanfallene er delvis utløst av spenningshodepine eller spenninger i nakken. At man havner i en ond sirkel der spenningshodepinen trigger migrene og migrenen trigger spenningshodepine tror jeg mange migrenepasienter kan kjenne seg igjen i.

Hodepine kan også skyldes synsproblematikk, blodtrykk, medisinbruk, søvnmangel, væskemangel, bittproblematikk eller underliggende sykdom. I de tilfellene hvor vår undersøkelse ikke avdekker årsak til smerten sender vi videre til rett helseinstans.

Les mer om behandling av hodepine her.

Les mer om behandling av nakkesmerter her.

Jeg håper dere som har greid å komme dere til bunnen av denne teksten har blitt litt klokere eller fått bekreftet det dere allerede kunne.

Med ønske om en hodepinefri uke :-)

Aleksander NaprapatTeamet Lørenskog