Skip to main content
Johannes Kolltveit Ibel
Lege med videreutdannelse i Ortopedisk Medisin, injeksjonsbehandling og ultralyddiagnostikk
920 27 369
Send gjerne sms

Johannes Kolltveit Ibel

Johannes har en variert og spennende faglig bakgrunn med alt fra patologi og forskning til å jobbe med kompliserte tilfeller med smerter fra muskel- og skjelettappararet. Han jobber som fastlege ved Lillestrøm legesenter og har tidligere jobbet på Klinikk for Ortopedisk Medisin i Røyken sammen med Tom Røsand. Han jobber nå på NaprapatTeamet Ryen 2 dager i uken. Han har også timer på ettermiddag/kveld og noen ganger helg mot et tillegg i pris. Johannes tar i mot pasienter som trenger annen behandling enn naprapatbehandling som f.eks injeksjoner i ledd eller MR-henvisninger og videre utredninger.

I tillegg til å behandle mennesker er han også interessert i kunst, er birøkter og aktiv utøver og instruktør i kyudo (tradisjonell japansk bueskyting) og har i denne sammenhengen hatt flere verv i Kampsportforbundet, bl.a. leder av medisinsk komité.

Johannes har studert ved Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt, forsket ved Gustav Embden Zentrum für Biochemie, og jobbet som allmennlege i Norge siden 2001. Han har tatt etterutdanning i idrettsmedisin, ortopedisk medisin og kognitiv atferdsterapi, samt i ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet injeksjonsterapi. 

 

Book time hos Johannes Kolltveit Ibel her.