Behandling av bekkensmerter

Bekkensmerter

Bekken

Smerte i bekken, korsrygg og hofte kan gå i hverandre og det kan være vanskelig å selv vite hvor det kommer fra. Det kan ofte være en feilfunksjon i samspillet mellom ledd og muskler som kommer av en akutt overbelastning eller en langvarig feilbelastning. Som naprapater prøver vi å finne ut hvor smerten din kommer fra for å behandle det aktuelle området. Smerter som kommer fra bekken forbindes ofte med bekkenplager hos gravide, men både menn og kvinner i alle aldre kan få bekkenplager.

Bekkenplager hos gravide/bekkenløsning

Bekkenplager hos gravide (bekkenløsning) er en naturlig prosess som skjer hos alle gravide for å klargjøre bekkenet før fødselen. Bekkenløsning er en naturlig prosess som skjer hos alle gravide for å klargjøre bekkenet for fødsel. Smerte i rygg, bekken eller mot skambenet under eller etter graviditet kan være symptomer på bekkenløsning. Økt bevegelighet mellom bekkenleddene kan hos noen gravide utløse smerter som spesielt kjennes ved belastning. Bekkenplager hos gravide gir ofte smerter på framsiden av bekkenet og kan stråle til lysken, seteregion eller ned i bein. Årsaken er at under svangerskapet frigjøres hormoner som gjør leddbåndene i bekkenet mer elastiske og for noen medfører dette smerte fordi bekkenet blir mer bevegelig. Vektøkning og gradvis endring av tyngdepunkt kan være med på å forverre smertene. Stabilitetstrening for bekken kan hjelpe mot smertene.
Behandling for å bedre holdning og muskelbehandling for å slippe på muskelspenninger kan gi smertelindrende effekt.

Bekkenlåsning

Menn og kvinner i alle aldre kan få en følelse av bekkenlåsning. Tilstanden kan gi smerter og muskelspenninger i bekken, seteregion, lyske og lår. “De lærde” strides angående denne diagnosen, det vil si om det er bevegelse i disse leddene i det hele tatt, men mange pasienter opplever likevel en smerte og låsningsfølelser i disse leddene og de fleste opplever også en god smertelindrende effekt etter behandling. Trolige årsaker til denne følelsen er stivhet på grunn av feilbelastning over tid, inaktivitet, stress, mistrivsel og overvekt. Gravide kan få dette pga økt belastning på bekken og korsrygg. Smerter kan være lokalt ved bekkenleddet, men kan og gi strålende smerter til sete, lyske og lår. Bevegeligheten i bekken og korsrygg reduseres pga smerten og kan forverres ved brå bevegelser, løft og etter at man har vært i ro. Behandling som manipulasjon av bekkenleddet og muskelbehandling av relatert muskulatur gir som skrevet ofte lindring. Å være i bevegelse er å anbefale.

Piriformissyndrom

Piriformissyndrom er en kontroversiell diagnose som antas (om den eksisterer) å utgjøre ca. 6% av alle tilfeller av isjias. Piriformissyndromet oppstår ved en irritasjon av n. ischiadicus der hvor den går ut av bekkenet på fremsiden av musculus piriformis. Piriformissyndromet er karakterisert ved smerter, som ofte er diffuse, og instabilitet. Mest typisk foreligger verkende smerter fra sitteknuten, ev. med utstråling ned i baksiden av låret og i enkelte tilfeller helt ned i leggen. Det er mange diagnoser som kan imitere et piriformissyndrom, f.eks Korsryggsmerter, Isjias, Hamstringskade, Spondylolyse og/eller spondylolistese, andre nerveinnklemmingssyndromer i hofteområdet, Spinalstenose.

Helseforsikring

Alle de store forsikringsselskapene som i dag tilbyr behandlingsforsikring
dekker nå behandling hos naprapat.

Sparebank1 - Gjensidige - Tryg - if - Vertikal Helse - Storebrand

Napratpatteamet logo

NaprapatTeamet er medlem i Norges Naprapatforbund