Behandling av musearm

Musearm

Musearm/Tennisalbue

Musearm kan forklares som smerte eller stivhet i nakke, skuldre, armer eller hender, og som kan oppstå etter langvarig statisk arbeid ved data eller annen form for stillesittende aktivitet foran kroppen. Tennisalbue forklares gjerne som smerte lokalt rundt albue, men årsaken er også her den samme. En konkret medisinsk definisjon på Musearm finnes ikke, da Musearm mer er et samlebegrep av symptomer enn en konkret diagnose. Tennisalbue er derimot en konkret diagnose, også kjent som lateral epikondylitt. Går du med Musearm og Tennisalbue for lenge kan dette lede til kroniske plager.

Musearm kommer av  statisk arbeid i muskler i skuldre, nakke og armer ved for eksempel dårlig ergonomi på jobb. Dårlig ergonomi sammen med statisk arbeid over tid medfører at muskler i skuldre, nakke og arm blir overbelastet. Resultatet blir nedsatt lokal sirkulasjon og dermed økt irritasjon i muskler og ledd. SymptomeneMusearm kan være koordinasjonsproblemer, pirringer og nummenhet i hender og armer, nedsatt gripestyrke og ømme muskler som igjen kan oppfattes som smerte.

Smerte er et varselsignal og skal ikke neglisjeres. Når plagene har oppstått kan NaprapatTeamet hjelpe deg til å kartlegge problemet og behandle muskler og ledd for å redusere smerten. Naprapaten vil også gi deg råd om spesifikk trening og tips til tilretteleggelse av arbeidsplassen slik at faren for tilbakefall er mindre.

Ved Tennisalbue merkes smerten normalt rundt albuens utside og den forsterkes ofte av at håndleddet bøyes oppover. Smerten kan stråle ut mot underarm og hånd. Tross navnet, er tennis sjelden en utløsende faktor for Tennisalbue. En vanlig årsak til Tennisalbue er derimot overbelastning av underarmens muskler eller muskelfestet.  Det er den stadig repeterende bevegelsen av fingre og håndledd stillesittende foran datamaskinen som vi må unngå.

For å unngå kroniske plager ved både Musearm og Tennisalbue er det viktig med tidlig kartlegging og behandling. Kartleggingen vil gi oss svar på hvor problemet ligger, det være seg skulder, rygg eller lokalt i armen. Naprapaten kan måtte behandle samtlige områder. Behandlingen kan bestå av å mobilisere og manipulere ledd og myke opp muskulatur i områdene. Hjemmetrening og råd om ergonomi er også en veldig viktig del av behandling og rehabilitering. Du motvirker Musearm og Tennisalbue selv med variasjon og reduksjon av den statiske belastningen. Regelmessige pauser med nye bevegelser virker forebyggende. Korte lufteturer bort fra arbeidsbordet bidrar til økt sirkulasjon og reduksjon av det statiske arbeidet. Det er anbefalt å veksle mellom stående- og sittende arbeidsposisjon, derav anbefales en høy- og senkbar pult.

Helseforsikring

Alle de store forsikringsselskapene som i dag tilbyr behandlingsforsikring
dekker nå timer hos naprapat.

Sparebank1 - Gjensidige - Tryg - if - Vertikal Helse - Storebrand

Napratpatteamet logo

NaprapatTeamet er medlem i Norges Naprapatforbund
Personvern