Behandling av kjeveproblemer

Kjeveproblemer

Kjeve

Kjeveleddssmerter er vanlige, og forekommer fire ganger så hyppig blant unge kvinner som hos menn. Kjeveleddet befinner seg like foran øret. Det består som andre ledd av ben, brusk, leddkapsel og sener, samt muskler som styrer kjevens bevegelser. Alle disse strukturene kan forårsake smerter i kjeven. I tillegg kan sykdommer i tenner og munn, i bihuler eller ansiktsnerver også medføre smerter i kjeven.

Kjevesmerter

Kjevesmerter kan også betegnes som kjeveleddsdysfunksjon eller TMJ - Temporomandibulær Joint Disorder. Dette er en tilstand med smerter i kjeveleddet, tyggemuskulatur, foran øret og noen ganger i øret. Smerten forverres ved tygging, og ofte er det smertefullt å gape. Mange kjenner hele tiden murrende smerter i og rundt kjeveleddet, like foran ørene. Klikking og knepping i leddet er også vanlig. Enkelte opplever også at kjeveleddene låser seg helt i korte perioder. Hos mange skyldes tilstanden stress og anspent kjevemuskulatur. Kjevesmerter kan også komme etter nakkesleng, whiplash eller skyldes at du skjærer tenner (bruksisme), f.eks. i søvne om natten. I noen tilfeller kan plagene skyldes feil tannstilling eller dårlig tilpassede proteser. Ved muskulær årsak vil kjevesmertene variere. Det er ofte verst om morgenen, og mange har såre tenner etter tannskjæring (bruksisme). Ofte er det utstrålende smerter til øret eller foran øret, tinningen, kinnet eller langs underkjeven. Ca. 80% av pasienter med kjevedysfunksjon klager over hodepine, 40% klager over ansiktssmerter, og 40% har en vag følelse av svimmelhet eller ubalanse. Mange pasienter med kjevedysfunksjon opplever øresmerter selv om de ikke har noen tegn på øreinfeksjon. Omkring 1/3 av pasientene sjeneres av en følelse av å være tett i øret, og at øret smeller ved avgang og landing med fly. Disse symptomene er vanligvis forårsaket av dysfunksjon i øretrompeten, som skal regulere trykket i mellomøret. Det antas at pasienter med kjevedysfunksjon har hyperaktivitet (spasmer) i musklene som er ansvarlig for å regulere åpning og lukking av øretrompeten. 1/3 av pasientene med kjevesmerter har fornemmelse av støy eller ringing i øret (Tinnitus). Hos halvparten av disse vil øresusen forsvinne etter vellykket behandling av kjevedysfunksjonen. Ved undersøkelse vil det ofte være en uttalt ømhet i tyggemusklene på kinnet, og ved trykk mot kjeveleddet utløses ofte smerter. Noen har tydelig nedsatt evne til å gape, og hos noen høres knepp eller klikk i kjeven ved åpning av munnen, eventuelt også ved lukking. Tilstanden er plagsom men ufarlig, og utsiktene til å bli bra er gode.

Andre årsaker til kjevesmerter kan være:
Leddbetennelse (artritt), Slitasjeforandringer i kjeveleddet (artrose),Betennelser i tannkjøtt, tannråte,Halsbetennelser,bihulebetennelser og Sykdom i ansiktsnerven (trigeminusnevralgi).
Dette er tilstander vi som naprapater ikke behandler, og dersom vi mistenker noen av disse tilstandene vil vi henvise deg videre til din fastlege eller tannlege.

Hva gjør vi?

Naprapaten vil undersøke nakken og kjeveledd godt for å finne ut om smertene er relatert til bittet, nakkedysfunksjon eller om det kommer av stramme muskler alene. Om grunnårsakene til problemet er relatert til bittet, bør dette behandles videre av en tannlege med for eksempel biteskinne. 
I etterkant kan naprapatisk behandling være av verdi, da sekundære problemer fremdeles kan forårsake smerte. Om plagene er relatert til nakkedysfunksjon eller muskulære spenninger er det mye å hente på våre behandlinger. Vi jobber med manuelle teknikker som lett massasje av muskulatur rundt kjeve og
tinning, pressur av triggerpunkter rundt kjeven og i munnen for å påvirke spenninger i kjevemuskler bak jekslene. Vi behandler også muskler og ledd i nakken og på framsiden av halsen som ofte også blir påvirket. Du får også egne øvelser til egenbehandling som kan bestå av avslapping, utstrekking av stramme muskler og bevegelighetstrening av nakken samt andre forebyggende tiltak. Disse formene av egenbehandling skal bare gjennomføres etter konsultasjon med naprapat, tannlege eller lege.

Hva kan du gjøre selv?

  • Unngå mat som krever mye tygging.
  • Pass på når du gjesper eller gaper høyt.
  • Massasje av kjeve muskulaturen i kjeve og tinningsområdet samt strekkøvelser av kjeve.
  • Avspenning og stress mestring da stress og anspenthet setter seg særlig i kjeveleddets muskulatur.

Når bør du oppsøke hjelp?

Dersom du har sterke smerter eller låst kjeveledd, og hvis du har stadig tilbakevendende symptomer.

Helseforsikring

Alle de store forsikringsselskapene som i dag tilbyr behandlingsforsikring
dekker nå behandling hos naprapat.

Sparebank1 - Gjensidige - Tryg - if - Vertikal Helse - Storebrand

Napratpatteamet logo

NaprapatTeamet er medlem i Norges Naprapatforbund