Behandling av korsrygg

Korsrygg

Smerte i Korsrygg - Vi kan hjelpe deg!

Smerter i korsryggen kan noen ganger være av muskulær årsak, eller komme fra for eksempel leddene eller skivene i ryggen. De diagnosene vi i NaprapatTeamet jobber mest med når det kommer til korsrygg er Akutte korsryggsmerter, Kroniske korsryggsmerter, Skivebuktning og Prolaps.
I de fleste tilfeller kan vi ikke slå nøyaktig fast hvor smertene kommer fra eller hvordan de oppstår. Det er flere strukturer i og rundt ryggsøylen som kan gi opphav til smerter samtidig. Derfor kalles de vanligste smertene for uspesifikke (80-90% i følge legehåndboka). Som oftest dreier det seg heldigvis om helt ufarlige tilstander, ofte kalt lumbago (latin: smerter i korsryggen), kink eller hekseskudd. Det kan imidlertid gjøre svært vondt. Musklene kan” knyte seg” og det føles som om de står i krampe. Ved ryggsmerter trenger man å undersøkes nøye av en som kan skille alvorlige årsaker fra enkle muskulære årsaker, og med NaprapatTeamet er du i trygge hender. Dersom det dukker opp noe under undersøkelsen videresender vi pasienten snarest.
Behandlingen for smerter i korsryggen går ut på å redusere smertene og gjenskape ryggens normale bevegelsesmønster. Dette gjøres oftest med manipulasjon av ledd og mykdelsbehandling. Ofte gis det også råd om trening og hvordan du kan forandre arbeidsmiljøet ditt for å unngå plagene i fremtiden.

Akutte korsryggsmerter

Akutt vondt i korsryggen kan ofte være smertefullt, men oftest en ufarlig tilstand. Korsryggsmerter som gir akutt smerte er også kjent som hekseskudd, kink og lumbago. Mange beskriver smertene som muskulære. Mange opplever det som smertefullt å lene seg bakover og å reise seg opp fra en stol. Ryggen kan ofte føles låst og det kan være irritasjon i korsryggens ledd eller mellomvirvelskiver. Det er ikke uvanlig med symptomer ut til sidene, ned i sete- og hofteparti og ned i beina og ryggskjevhet for å unngå smerte. Oftest blir korsryggsmertene og stivheten bedre av aktivitet. Grunnen til korsryggsmerter kan være en lengre tid med feilbelastning. Ikke uvanlig at det kommer av for lite aktivitet. Andre årsaker kan være arvelighet, stress, mistrivsel og overvekt. De akutte smertene kan utløses av bevegelser som en vridning, ofte i kombinasjon med løft. Det blir en akutt forstyrrelse i samspillet mellom ryggvirvler, leddbånd, muskulatur og nerver som gjør at musklene kramper seg og man får nedsatt bevegelse i ryggen, og den føles låst. 
Behandlingen tilpasses individuelt og kan bestå av manipulasjon dersom smertenivå tillater det, mobilisering, massasje, muskeltøy, triggerpunktbehandling og anbefaling av avlastning og bevegelse.

Kroniske korsryggsmerter (varighet over 12 uker)

Korsryggsmerter et vanlig problem i nerve- muskel- skjelettapparatet og samfunnets dyreste enkeltplage. Vondt i ryggen kan være veldig smertefullt, men oftest en ufarlig tilstand. En del blir raskt bedre, men tilbakefall er ikke uvanlig. Noen ganger kan korsryggplagene utvikle seg til en langvarig tilstand med gjentatte episodiske tilbakefall eller vedvarende smerter. Årsakene til korsryggsmerter er mange og sammensatte. For enkelte er det derfor smertelindrende med forebyggende behandling tilpasset individet som sees i et helhetsperspektiv med total belastning og krav til korsryggen. Vanlige symptomer ved ryggsmerte er smertefull og stiv korsrygg, verre om morgenen og ved sitting, vondt å reise seg, vondt å endre stilling, smerter etter langvarig ro, best å gå og ligge, smerter ned i hofte og bein. Smertene oppstår enten akutt eller gradvis. Årsaker til smertene kan i mange tilfeller være arvelighet, for lite fysisk aktivitet, overvekt, plutselig overbelastning (eks: tunge løft), gjentatte feilbelastninger (eks: sitting), psykiske plager, stress og mistrivsel. 
Ved behandling av korsrygg er målet å redusere smerte og gjenskape normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Behandlingen hos oss er individtilpasset og kan bestå av leddbehandling som manipulasjon eller mobilisering, muskeltøy, nålebehandling, muskelbehandling som massasje og triggerpunktbehandling og øvelser hjemme. Vi gir råd og veiledning slik at du kan forebygge korsryggplager i framtiden og redusere smerte under behandlingstiden.

Skivebuktning

Er en relativt normal tilstand og en stor del av befolkningen kan gå rundt med dette uten smerter, men hos andre vil det kunne gi symptomer. Mellomvirvelskivene ligger som en pute mellom ryggvirvlene og har som funksjon å støtte bevegelse av ryggraden samt støtdemping for å beskytte rygg og nakke. Ved en skivebuktning er det ikke sprukket helt i mellomvirvelskiven og kan noen ganger være et forstadium til en prolaps og kalles skivebuktning. Skivebuktning blir ofte kalt skiveutglidning men det er ingenting som “glir ut”, den bukter/tyter mer ut. Skivebuktninger kan gi lokale smerter i rygg (eller nakke), samt at de kan gi strålingssmerte til andre deler av ryggen. Smerter ved bevegelser som å bøye seg fram, sitte eller stå over lengre tid kan oppleves som smertefullt. Slitasje av skivene som kan lede til skivebuktning er ofte en langvarig prosess som kan pågå over flere år, og det anses som en normal aldersforandring i ryggsøylen. Feil arbeidsbelastning, dårlig holdning, lite trening eller kraftig traume kan være med på å fremskynde denne prosessen. Arvelig disponering kan være en av de viktigste enkeltfaktorene for å få denne slitasjeskaden. Symptomlindring ved skivebuktning kan være en kombinasjon av leddbehandling, muskelbehandling og trening. Skivebuktningen kan ofte bli symptomfri med tiden, men behandling reduserer symptomer fra omkringliggende strukturer og man opplever ofte smertelindring raskere. 

Prolaps

Korsryggsmerter ved en prolaps kommer for de fleste plutselig og nesten uten forvarsel, men noen ganger oppstår en prolaps som et resultat av en langvarig prosess med skivebuktning. Det er sjelden man får en prolaps i en sunn skive. Det skyldes ofte slitasjeforandringer og trolig er arvelig disponering en viktig faktor. Tunge løft, dårlig holdning, dårlig sittestilling og lite trening kan være eksempler på årsak til at det blir slitasjeforandringer over tid. Denne type belastning gjør at skiven gradvis slites ut og til slutt ikke tåler mer. Dette kan gjøre at enkle bevegelser som å bøye seg ned til gulvet, vri overkroppen eller hoste være nok til at en akutt smerte utløses. En prolaps kan føre til press på nerver og gi symptomer ut i beina i form av smerte, nummenhet og nedsatt kraft. Hvilke plager du får og hvor plagenes kjennes kommer an på hvilke nerve som kommer i klem. Prolaps smertelindres primært med muskelbehandling og trening. For de aller fleste gir dette en god redusering av smertene. Prolapsen må lege seg selv over tid, men ved behandling hos oss får man ned spenninger i området som minsker irritasjon på området prolapsen sitter. Ved redusert smerte blir det mindre irritasjon i prolapsområdet som igjen gjør at man kan raskere bli frisk etter en prolaps. Mer informasjon om prolaps og korsryggsmerte finner du her.

OBS: Hvis du plutselig ikke kan kontrollere blærefunksjonen eller hvis du blir følelsesløs i underliv/innside lår skal du umiddelbart oppsøke lege eller legevakt. Ring 113!

 

Helseforsikring

Alle de store forsikringsselskapene som i dag tilbyr behandlingsforsikring
dekker nå behandling hos naprapat.

Sparebank1 - Gjensidige - Tryg - if - Vertikal Helse - Storebrand

Napratpatteamet logo

NaprapatTeamet er medlem i Norges Naprapatforbund