Behandling av Skuldersmerter

Skuldersmerter

Behandling av Skuldersmerter

Har du skuldersmerter eller annen problematikk med skulderen kan naprapatbehandling hjelpe til å redusere smerte, forbedre funksjon og øke forståelsen rundt dine skulderproblemer. Behandlingen starter med en grundig undersøkelse for å avdekke hva som er årsaken til skuldersmertene, hvor skuldersmertene kommer fra, og styrer behandlingen ut i fra det. Utifra hvilken diagnose man kommer fram til vil man også få spesifiserte rehabeliteringsøvelser om det gjelder å forbedre skuldersmertene eller forbedre funksjon av skulderkomplekset. Ca 75% av skuldersmertene stammer fra tendinopatier, og det jobber vi på NaprapatTeamet mye med. Nedenfor følger informasjon om Frozen shoulder/frossen skulder, akutt bursitt, Kronisk bursitt, Tendinopati og Labrumskade/SLAP.

Frozen shoulder/frossen skulder

Frossen skulder er en betennelse i leddhinnen om omgir skulderleddet som gir skuldersmerter og nedsatt bevegelighet i skulderen. Frossen skulder kalles også skulderkapsulitt. Leddkapselen skumper sammen, og dette resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen.  Smertene kommer ofte snikende og man får gradvis nedsatt bevegelighet i skulderen. Frossen skulder en tilstand som vanligvis varer i ett til tre år uten behandling. Om du får påvist frossen skulder er det viktig med riktig rehabelitering og opprettholde bevegelighet i skulderleddet og smertelindre så mye som mulig. Kommer man til behandling på et tidlig stadie så kan behandling hos oss snu prosessen.

Akutt bursitt

Akutt bursitt er en betennelse i en av skulderens slimposer (bursaer). I løpet av timer til få dager kommer det betydelige smerter i skulderen. Det finnes flere slimposer på ulike lokalisasjoner i skulderen. Slimposenes oppgave er å minske friksjon mellom ulike strukturer i kroppen, og dermed forebygge irritasjonstilstander og bidra til at ulike strukturer rundt et ledd kan bevege seg godt i forhold til hverandre. Av og til oppstår det betennelse i slike slimposer (bursitt) i skulderen. Slimposene hovner opp, fylles med væske, og man får smerter. Smertene vil være sterke og intense også når armen er i hvile og om natta. Ofte kan smertene være så ille at man ikke får sove. Pasienten vil ha problemer og smerter ved bruk av skulderen. Så ved akutt bursitt er det viktig med avlastning og forsøke smertelindre omkringliggende strukterer ved fysikalisk behandling hos oss.

Kronisk bursitt

Kronisk bursitt er en kronisk irritasjon i slimposer (bursaer) rundt skulderleddet kan gi langvarige skulderplager. Disse slimposene ligger mellom senene, og de kan ved betennelse hovne opp og gi smerter. Disse smertene er klart mildere enn de som oppstår ved akutt bursitt. Smertene merkes som regel kun når man er i aktivitet, og de har ofte vart i lang tid. Uvant arbeid og belastning kan føre til oppblussing av betennelsen. Da kan smertene være tilstede også i hvile og om natta. Man vil oppleve å ha gode perioder når man avstår fra å gjøre provoserende aktivitet. Ved kronisk bursitt er det noe som opprettholder betennelsen i skulderen. Her er det viktig å redusere smertebildet så mye som mulig og begynne å jobbe med spesifikke rehebeliteringsøvelser som kan være med å avlaste området, og det er her NaprapatTeamet kommer inn.

Tendinopati

Senebetennelse (tendinopati) i skulderen er en sykdomstilstand i en sene, vanligvis som følge av overbelastning eller trauma. Det skilles mellom akutte og kroniske senebetennelser. Hovedsymptomer er smerter i skulderen som forverres ved bestemte bevegelser, noe som avhenger av hvilken sene som er betent. Smertene gir redusert funksjon i skulderen. Hos noen opptrer smertene etter uvant arbeid eller aktivitet. Senebetennelser i skuldrene er ganske vanlige lidelser, ca 75 % av alle skuldersmerter skyldes dette. De vanligste senebetennelsene i skulderen er lokalisert til følgende sener: Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis, Biceps.

Overbelastning er den vanligste årsaken til plagene. Skulderskade er også en vanlig årsak og kan gi etterfølgende senebetennelse. Ved den vanligste typen senebetennelse i skulderen, supraspinatustendinopati, kan plassforholdene under det beinete taket i skulderleddet (akromion) der senen løper, være dårlige. Dermed oppstår smerte når senen gnisser mot beinet. Dette fenomenet betegnes på fagspråket for "impingement". Ved tendinopatier er det viktig å finne ut hvilken tilstad og fase senen befinner seg i, og ved rett tidspunkt aplisere spesifikke rehebeliteringsøvelser rettet mot senen. NaprapatTeamet følger opp pasienter med  både øvelser og behandling av den aktuelle senen.

Labrumskade/SLAP

Labrumskade, betegnelse som brukes om skader på bindevevsringen rundt leddpannen, der  skulderleddskulen sitter. SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior) er en skade på leddpannen hvor den lange biceps brachii senen fester inn i skulderen. Man kan oppleve smerter ved aktivitet, instabilitet, glipping eller klikking i leddet. 

Selv om naprapater ikke direkte behandler labrumsskader vil man få stilt en riktig diagnose og der etter bli sendt til videre utredning. Behandling er oftest operasjon og rehabilitering der man må være restriktiv med eksentrisk belastning av den lange bicepssenen i 6 til 8 uker etter operasjon. Prognosen er som regel god etter stabiliserende operasjon.

Helseforsikring

Alle de store forsikringsselskapene som i dag tilbyr behandlingsforsikring
dekker nå behandling hos naprapat.

Sparebank1 - Gjensidige - Tryg - if - Vertikal Helse - Storebrand

Napratpatteamet logo

NaprapatTeamet er medlem i Norges Naprapatforbund