Tennisalbue og musearm

Tennisalbue og musearm

Hva er tennisalbue og musearm?

Musearm kan forklares som smerte eller stivhet i nakke, skuldre, armer eller hender, og som kan oppstå etter langvarig statisk arbeid ved data eller annen form for stillesittende aktivitet foran kroppen. Tennisalbue forklares gjerne som smerte lokalt rundt albue, men årsaken er også her den samme.

En konkret medisinsk definisjon på musearm finnes ikke, da det mer er et samlebegrep av symptomer enn en konkret diagnose. Tennisalbue er derimot en konkret diagnose, også kjent som lateral epikondylitt. Går du med disse for lenge kan det lede til kroniske plager.

Symptomer på musearm

Musearm kommer av statisk arbeid i muskler i skuldre, nakke og armer ved for eksempel dårlig ergonomi på jobb. Dårlig ergonomi sammen med statisk arbeid over tid medfører at muskler i skuldre, nakke og arm blir overbelastet. Resultatet blir nedsatt lokal sirkulasjon og dermed økt irritasjon i muskler og ledd. 

Symptomene kan være koordinasjonsproblemer, pirringer og nummenhet i hender og armer, nedsatt gripestyrke og ømme muskler som igjen kan oppfattes som smerte. Smerte er et varselsignal og skal ikke neglisjeres.

Når plagene har oppstått kan NaprapatTeamet hjelpe deg til å kartlegge problemet og løse opp muskler og ledd for å redusere smerten. Naprapaten vil også gi deg råd om spesifikk trening og tips til tilretteleggelse av arbeidsplassen slik at faren for tilbakefall er mindre.

Symptomer på tennisalbue

Ved tennisalbue merkes smerten normalt rundt albuens utside og den forsterkes ofte av at håndleddet bøyes oppover. Smerten kan stråle ut mot underarm og hånd. Tross navnet, er tennis sjelden en utløsende faktor for tennisalbue. 

En vanlig årsak er derimot overbelastning av underarmens muskler eller muskelfestet. Det er den stadig repeterende bevegelsen av fingre og håndledd stillesittende foran datamaskinen som vi må unngå.

Behandling av tennisalbue og musearm

For å unngå kroniske plager ved både musearm og tennisalbue er det viktig med tidlig kartlegging og hjelp. Kartleggingen vil gi oss svar på hvor problemet ligger, det være seg skulder, rygg eller lokalt i armen. Naprapaten kan måtte jobbe med samtlige områder. Man kan for eksempel mobilisere og manipulere ledd og myke opp muskulatur i områdene.

Hjemmetrening og råd om ergonomi er også en veldig viktig del av rehabilitering. Du motvirker plagene selv med variasjon og reduksjon av den statiske belastningen. Regelmessige pauser med nye bevegelser virker forebyggende. Korte lufteturer bort fra arbeidsbordet bidrar til økt sirkulasjon og reduksjon av det statiske arbeidet. Det er anbefalt å veksle mellom stående- og sittende arbeidsposisjon, derav anbefales en høy- og senkbar pult.

Relaterte blogginnlegg:

Hva er en tennisalbue, og hvilken behandling hjelper?