Skip to main content
Våre arbeidsmetoder

Våre arbeidsmetoder

Timene hos oss i NaprapatTeamet retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle teknikkene er basert på anerkjente metoder. Ved å kombinere ulike teknikker vil en time hos oss redusere muskelsmerter og dårlig bevegelse.

  • Manipulasjon er en teknikk der man med ulike grep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker vi veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.
  • Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten mellom ledd i ryggsøylen.
  • Artikulering er en metode som brukes for å øke bevegeligheten i ledd utenfor ryggraden.
  • Triggerpunktavspenning for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene kan påvirkes av flere ulike metoder for å senke muskelspenning.
  • Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.
  • Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.
  • Nåler brukes i triggerpunkter i musklene. Naprapaten setter akupunkturnåler inn i musklene og/eller senene for å minske spenning.
  • Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.
  • Hjemmeøvelser/trening gir vi til våre pasienter både for å forebygge og rehabilitere.
  • Ultralydundersøkelse kan du bestille hos Tomas Sundelin på NaprapatTeamet Seljord og Notodden og hos Anita Andersen på NaprapatTeamet Ryen. De bruker ultralydapparat for å se inni kroppen din i tillegg til den vanlige kliniske undersøkelsen.

Les mer om Trykkbølge

Les mer om Ultralyd